Ados Florence - agentúra domácej ošetrovateľskej starostlivosti

Naším poslaním je pomáhať vám, aby ste mohli zostať v kontakte so svojím domovom, rodinou, priateľmi a komunitou.
Ados Florence domáca ošetrovateľská starostlivosť

Naša starostlivosť

Podávanie všetkých druhov injekcií
Odbery biologického materiálu (krv, moč, tampóny, stolica)
Meranie fyziologických funkcií
Podanie infúzií
Aplikácia roztokov a mastí
Polohovanie chorého
Prevencia a liečba preležanín
Preväzy, ošetrenie rán po operáciách a úrazoch
Starostlivosť o chorého s permanentným katetrom
Podávanie klyzmy
Cievkovanie
Prevencia a ošetrenie dekubitov
Starostlivosť o inkontinentného pacienta
Ošetrenie stómií
Starostlivosť v terminálnych štádiach choroby
Starostlivosť o imobilného pacienta
Komplexná starostlivosť o onkologického pacienta
Starostlivosť o diabetikov
Iné výkony podľa ošetrujúceho lekára

Chcete poradiť?